Bize Ulaşın

Adres

Tüfekçi İşh. Kat:3 No:20 Safranbolu/Karabük

0534 203 90 45

(Aidat Toplama, Fatura Takibi) MUHASEBE / FİNANS

10 yıllık yönetmi ve muhasebe alanındaki tecrübemizle, siteninizin muhasebe ve işletme kayıtlarını düzenli olarak tutuyor ve defterlere düzenli olarak kayıt ediyoruz. Muhasebe ile ilgili Hesap Özeti, Gelir Gider Tablolama, Bilanço gibi resmi belgeleri Kurul evrakları ile dosyalama yapıyoruz.

Verdiğimiz Muhasebe ve Finans Hizmetleri

 

  • Aidat, yakıt vb.nin bedellerini yatırmayan kişilere borçlarını telefon ya da SMS vasıtasıyla haber vermek,
  • Aidat, yakıt vb.nin bedellerini yatırmayan kişilerden tahsilatını hukuki yollardan tahsil etmek
  • Düzenli bir şekilde aidat, yakıt vb.nin tahsil edilmesini sağlamak,
  • Faturaların düzenli ödemesini yapmak, cezaya düşmesine engel olmak
  • İşletme defterine Gelir ve gider, hesap özeti kayıtlarını tutmak.
  • Hizmet alınan işlerin (temizlik, güvenlik vs.) denetimi ve kontrlünü yapmak
  • Siteye ait banka hesaplarının takibini yapmak,

 

Mevcut 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre toplu konutların (sitelerin) mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak Genel Kurul’da kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak ön ödeme (avans) ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur.